Yuwei Hu

Yuwei Hu

Ph.D. student
Computer Systems Laboratory
School of Electrical and Computer Engineering
Cornell University

Email: yh457@cornell.edu
GitHub: @Huyuwei


I am a Ph.D. student at Cornell University, supervised by Professor Zhiru Zhang. I received my Bachelor's degree in Electrical Engineering from Beihang University in 2017.


Publications

HeteroCL: A Multi-Paradigm Programming Infrastructure for Software-Defined Reconfigurable Computing
Yi-Hsiang Lai, Yuze Chi, Yuwei Hu, Jie Wang, Cody Hao Yu, Yuan Zhou, Jason Cong, Zhiru Zhang
FPGA 2019

Building Efficient Deep Neural Networks with Unitary Group Convolutions
Ritchie Zhao, Yuwei Hu, Jordan Dotzel, Christopher De Sa, Zhiru Zhang
CVPR 2019

TVM: An Automated End-to-End Optimizing Compiler for Deep Learning
Tianqi Chen, Thierry Moreau, Ziheng Jiang, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Meghan Cowan, Haichen Shen, Leyuan Wang, Yuwei Hu, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
OSDI 2018

BitFlow: Exploiting Vector Parallelism for Binary Neural Networks on CPU
Yuwei Hu, Jidong Zhai, Dinghua Li, Yifan Gong, Yuhao Zhu, Wei Liu, Lei Su, Jiangming Jin
IPDPS 2018